Công ty chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

  • Trực tiếp
  • Chuyển khoản ngân hàng